Dokumenty Sdružení

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Dokumenty
Vydáno dne 11. 09. 2004 (20113 přečtení)
Aktuálně platné dokumenty Sdružení.


Pozor!! Přesunuto na WIKI
Vše, kromě samotných dokumentů může být neaktuální!

STANOVY
Provozní řád
Finanční řád
Organizační řád
 
Přihláška do Sdružení
Adobe Acrobat Reader (prohlížeč na PDF soubory)


Při vyplňování přihlášky uveďte, pokud možno, email mimo KHnet.info pokud takový máte.

U vyplňování přidružených členů uvádějte také RČ. Přidružení členové nejsou nutnost. Přidružený člen by měl mít něco společného se sdružením, tedy nejméně email ve tvaru neco@khnet.info a hlavně zájem se na něčem oficiálně podílet.

Nedílnou součástí dokumentů je i Potvrzení o přijetí do sdružení, které bude uživateli předáno v nejkratší možné době po přijetí (buď osobně, nebo v sekretariátu) a kde budou uvedeny všechny jak osobní, tak technické údaje o členovi. Teprve tento dokument dokončuje přijetí, do té doby není člen prakticky členem ...
Zároveň okamžikem přijetí do sdružení (tj. přidělení členského čísla) odchází automaticky tzv. Uvítací email, kde jsou v krátkosti uvedené nějaké podrobnosti a rady a údaje o prvních platbách do sdružení.

Při placení uvádějte do "zprávy pro příjemce" vaše uživatelské jméno (tj. to před @khnet.info v meilové adrese, nebo to, co je na potvrzení)! Ulehčíte nám zpracování a omezíte možnost chyby.
Variabilní symbol = členské číslo, to samozřejmě zůstává ...

Platební styk:
Platbu příspěvku v hotovosti lze provést hospodáři Sdružení, složenkou, příkazem k úhradě nebo na přepážce jakékoli pobočky KB (Komerční banky).
Platba příspěvku poštou je realizována do cca 7 pracovních dnů.

Platba převodem:
Údaje o platbě na účet Sdružení :
Majitel účtu: Sdružení KHnet.info
Číslo účtu: 51-5732570247
Kód banky: 0100
Variabilní symbol pro platbu: vaše členské číslo


Stav bankovního účtu sdružení: 248 753,33,- (k 14.11.2006)

Osoby oprávněné mluvit jménem Sdružení KHnet.info jsou pouze členi Rady
Aleš Kerner (monty) - předseda
Martin Svoboda (ludva) - místopředseda
Zbyněk Cimr (cec) - radní
Petr Kaizner (czernobyl) - radní
Zdeněk Adamec (protheus) - radní
Alois Salák (mech) - radní
Jan Schubert (druss) - radní

Pouze předseda je statutární orgán, oprávněn k podpisu smluv apod. listin. Přihlášky do sdružení a potvrzení o přijetí je oprávněn podepsat kterýkoliv radní, plus vedoucí sekretariátu Lenka Kernerová (bobys).