Zápis z 2. Valné hromady - 2. schůze

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Spolek
Vydáno dne 19. 06. 2005 (6542 přečtení)
Předkládáme zápis z II. Valné homady Sdružení KHnet.info.

Valná hromada se konala 18.6.2005 v 21.30 hodin.
Řádných členů ve sdružení ke dni 18.6.2005: 176
Členů přítomných na valné hromadě: 23, tj. 13%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Martin Svoboda (Ludvik)

Ověřovatelkou zápisu z Valné hromady byla přítomnými členy zvolena Lenka Kernerová (Bobys).

Program Valné Hromady

1) Prezence
2) Zahájení
3) Volba předsedajícího Valné hromady - volí Rada
4) Volba ověřovatele a skrutátora přítomnými členy
5) Výsledky hospodaření za loňský rok (2004)
6) Volba dalších členů Rady
7) Odvolání a volba nové Kontrolní komise
8) Rekapitulace rozvoje
9) Rekapitulace nárůstu členů
10) Plán rozvoje - KIX na Marxovi, nový Internet
11) Přijímání návrhů od jednotlivých členů.


1) Prezence
- všini přítomní členové se před zahájením Valné hromady řádně zapsali na prezenční listinu.

2) Zahájení
- Martin Svoboda (Ludvik) zahájil jednání Valné hromady

3) Volba předsedajícího Valné hromady - volí Rada
- Martin Svoboda (Ludvik) byl zvolen Radou předsedajícím Valné hromady

4) Volba ověřovatele a skrutátora přítomnými členy
- Členové sdružení si zvolili ověřovatele a skrutátora - Lenku Kernerovou

Navržení: Aleš Kerner (Monty), Lenka Kernerová (Bobys), Petr Pokorný (Sipadan)

Výsledky hlasování:
Aleš Kerner: 7 hlasů
Lenka Kernerová: 12 hlasů
Petr Pokorný: 1 hlas

5) Výsledky hospodaření za loňský rok (2004)
- Aleš Kerner přednesl výsledky hospodaření za rok 2004, které schválila jak kontrolní komise, tak členové Sdružení.

Členové Sdružení hlasovali o schválení závěrky takto:
21 - Pro
2 - Zdržel se

6) Volba dalších členů Rady
- Členové Sdružení zvolili ze třech kandidátů 2 nové členy Rady sdružení, Rada má nyní 7 členů.

Navržení byli tito: Petr Kaizner (Czernobyl), Adéla Bartlová (Seven), Jan Schubert (Druss).

Výsledky hlasování:
Petr Kaizner: 18 hlasů
Adéla Bartlová: 12 hlasů
Jan Schubert: 13 hlasů

Zvoleni byli Petr Kaizner a Jan Schubert.

7) Odvolání a volba nové Kontrolní komise
- Členové sdružení volili novou Kontrolní komisi, protože Petr Kaizner, který byl současným členem Kontrolní komise byl zvolen do Funkce člena Rady Sdužení. Člen Rady nemůže být zároveň v Kontrolní komisi
Do nové Kontrolní komise kandidovali Lenka Kernerová (Bobys) a Ladislav Šorčík (Dalicros)

Členové Sdružení hlasovali takto:
21 - Pro
2 - Zdržel se

Body 8, 9 a 10

- tyto body byly pouze informativní, přednášejícím byl Martin Svoboda (Ludvik)

Určení správce databáze Sdružení
- Rada pověřila správou databáze Sdružení Ladislava Šorčíka (Dalicros)

Zájemci o brigády
- Na brigády Sdružení při výstavbě nových bodů se dobrovolně přihlásili (mimo stálých, kteří už nyní vypomáhají): Dalicros, Cebi, Tweety, Raider a Mario.