11. Valná hromada

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Spolek
Vydáno dne 05. 05. 2015 (2900 přečtení)
Rada občanského sdružení,

KHnet.info, o.s.
se sídlem Studentů 133, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami sdružení

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na sobotu 23. května 2015 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha (Jana Palacha 166, Kutná Hora). Vstup do školy bude zajištěn zadním vchodem.

mapka

 

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu, náhradní Valná hromada bude v pátek 5. června 2015 od 18:00 hodin - místo bude upřesněno.

 

Pevný program jednání:

1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2014, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2014
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
7. Plány rozvoje na rok 2015 a další
8. Změna stanov
9. Změna délky mandátů
10. Volba kontrolní komise
11. Volba členů Rady
12. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2016
13. Závěr
14. Pro zájemce - přesun do restaurace hotelu Opat v Husově ulici

Návrhy na změnu programu posílejte do 14.5.2015 na email rada@khnet.info, potom již bude program pevný neměnný.
Konečný program jednání bude oznámen emailem a na stránkách www.khnet.info minimálně 7 dní před konáním Valné hromady.


Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 15:30 do 15:50. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem. 

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.
Kapacita je 150 míst, ne všechny budou k sezení, ale jestli se nás sejde množství jako obvykle, tak problém nebude.

V letošním roce se jako každoročně volí kontrolní komise. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise, pošlete malé pojednání o sobě (kraťoulinký khnetoživotopísek) emailem na adresu rada@khnet.info.

Alois Salák - kandiduje znovu na období 2015-2016 do kontrolní komise
Tomáš Tvrdík - kandiduje znovu na období 2015-2016 do kontrolní komise
Tomáš Vyčítal - kandiduje jako nový kandidát na období 2015-2016 do kontrolní komise


V letošním roce se volí i členové Rady. Kdokoliv máte zájem stát se novým Radním, pošlete malé pojednání o sobě (kraťoulinký khnetoživotopísek) emailem na adresu rada@khnet.info.
Aktuálně končí mandát těmto radním:

Aleš Kerner - kandiduje znovu do Rady na období 2015-2018
Petr Kaizner - kandiduje znovu do Rady na období 2015-2018
Pavel Maxa - kandiduje znovu do Rady na období 2015-2018
Jan Moravčík - kandiduje znovu do Rady na období 2015-2018

Svůj zájem na účasti na Valné hromadě prosím potvrď v anketě na stránce mojeInfo. Hlasovat v anketě lze pouze ze sítě KHnet.info.

A nyní důležité. Zde je návrh nových stanov s vyznačenými změnami. Většina změn je v návaznosti na nový občanský zákoník. Tato verze je k 15.5.2015.