12. Valná hromada

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Spolek
Vydáno dne 26. 05. 2016 (2939 přečtení)
Rada zapsaného spolku,

KHnet.info, z. s.
se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami spolku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na čtvrtek 2. června 2016 od 18:15 hodin v infocentru KHnet.info, v OC Pasáž, na adrese 17. listopadu 182.

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
na sobotu 11. června 2016 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha.

Pevný program jednání:


1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2015
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
7. Plány rozvoje na rok 2016 a další
8. Volba kontrolní komise
9. Volba členů Rady
10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2016 a 2017
11. Závěr


Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 18:15 do 18:30. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem. 

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.

V letošním roce se jako každoročně volí kontrolní komise. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise, pošlete malé pojednání o sobě (kraťoulinký khnetoživotopísek) emailem na adresu rada@khnet.info.


V letošním roce se volí i 3 členové Rady. Kdokoliv máte zájem stát se novým Radním, pošlete malé pojednání o sobě (kraťoulinký khnetoživotopísek) emailem na adresu rada@khnet.info.
  

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), a jako že se určitě nesejdeme, tak náhradní Valná hromada bude v sobotu 11. června 2016 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha (Jana Palacha 166, Kutná Hora). Vstup do školy bude zajištěn zadním vchodem.


mapka

 

 

Kapacita je 150 míst, ne všechny budou k sezení, ale jestli se nás sejde množství jako obvykle, tak problém nebude.

 

Pevný program jednání náhradní Valné hromady:


1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2015, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2015
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
7. Plány rozvoje na rok 2016 a další
8. Volba kontrolní komise
9. Volba členů Rady
10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2016 a 2017
11. Závěr

 

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 16:00 do 16:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.  

 

 Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.