13. Valná hromada - návrh programu

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Spolek
Vydáno dne 09. 05. 2017 (3580 přečtení)
Návrh programu pro 13. Valnou hromadu KHnet.info, z. s.

Datum první schůze VH pátek 19.5.2017 od 17:00 v Infocentru KHnet.info.
Náhradní datum VH na sobotu 20.5.2017 od 14:00 v Divadle ZŠ Jana Palacha, jako obvykle.

Rada spolku navrhuje následující program pro XIII. Valnou hromadu

Pevný program jednání:

1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2016, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2016
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
7. Plány rozvoje na rok 2017 a další
8. Volba kontrolní komise
9. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017 a 2018
10. Diskuze
11. Závěr
 
V případě, že chce někdo z členů něco doplnit do programu, nechť zašle návrh bodu do 12.5.2017 do 12:00 na email rada@khnet.info.

Jako loni počítejte hlavně s druhým termínem VH. Na první termín by se nás musela sejít nadpoloviční většina, což s velkou pravděpodobností nedopadne.