13. Valná hromada

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Spolek
Vydáno dne 12. 05. 2017 (2907 přečtení)
Rada zapsaného spolku,

KHnet.info, z. s.
se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami spolku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na pátek 19.5.2017 od 17:00 hodin v Infocentru KHnet.info, v OC Pasáž, na adrese 17. listopadu 182.

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
na sobotu 20.5.2017 od 14:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha.

Pevný program jednání:

 

1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2016, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2016
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
7. Plány rozvoje na rok 2017 a další
8. Volba kontrolní komise
9. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017 a 2018
10. Diskuze
11. Závěr


Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat 19.5.2017 od 17:00 do 17:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem. 

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.

V letošním roce se jako každoročně volí kontrolní komise. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise, pošlete malé pojednání o sobě (kraťoulinký khnetoživotopísek) emailem na adresu rada@khnet.info.

 

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), a jako že se velice pravděpodobně nesejdeme, tak náhradní Valná hromada bude v sobotu 20. 5.2017 od 14:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha (Jana Palacha 166, Kutná Hora). Vstup do školy bude zajištěn zadním vchodem.


mapka

 

 

Kapacita je 150 míst, ne všechny budou k sezení, ale jestli se nás sejde množství jako obvykle, tak problém nebude.

 

Pevný program jednání náhradní Valné hromady:

 

1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2016, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2016
6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
7. Plány rozvoje na rok 2017 a další
8. Volba kontrolní komise
9. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2017 a 2018
10. Diskuze
11. Závěr

 

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 14:00 do 14:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.  

 

 Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.