14. Valná hromada

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Spolek
Vydáno dne 05. 04. 2018 (2153 přečtení)
Rada zapsaného spolku,

KHnet.info, z. s.
se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami spolku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na čtvrtek 12.4.2018 od 17:00 hodin v Infocentru KHnet.info, v OC Pasáž, na adrese 17. listopadu 182.

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
na sobotu 21.4.2018 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha.

Pevný program jednání:

1. Zahájení, uvítání
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2017, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
4. Schválení roční účetní uzávěrky
5. Změna stanov: Čl. III. odst 11.: možnost elektronického podání odhlášky ze spolku.
6. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2017
7. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami
8. Plány rozvoje na rok 2018 a další
9. Volba kontrolní komise a členů Rady
10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2018 a 2019
11. Diskuze
12. Závěr
 

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat 12.4.2018 od 17:00 do 17:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem. 

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.

V letošním roce se jako každoročně volí Kontrolní komise a část Rady. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise nebo Rady, pošlete malé pojednání o sobě emailem na adresu rada@khnet.info.

 

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), a jako že se velice pravděpodobně nesejdeme, tak náhradní Valná hromada bude v sobotu 21. 4.2017 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha (Jana Palacha 166, Kutná Hora). Vstup do školy bude zajištěn zadním vchodem.


mapka

 

Kapacita je 150 míst, ne všechny budou k sezení, ale jestli se nás sejde množství jako obvykle, tak problém nebude.

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 16:00 do 16:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.