Podporujeme výzkum nových technologií

Autor: Monty (mailto:monty@khnet.info), Téma: Dění v síti
Vydáno dne 30. 07. 2018 (3514 přečtení)
Náš spolek KHnet.info, z. s. podpořil projekt aplikovaného výzkumu startupu Smartiple, jehož spoluzakladatelem je náš dlouholetý člen Ladislav Šorčík.

Smartiple se zabývá aplikací pokročilých algoritmů umělé inteligence se specializací na rozpoznání obrazu. V rámci projektu Parkinto dochází k využití těchto technologií pro rozpoznávání obsazenosti parkovacích ploch. V rámci společného projektu jsme pokryli parkoviště v ulici Havířská stezka, před budovou spolku.

KHnet do projektu vložil potřebnou technickou infrastrukturu, Smartiple pak know-how a čas. Výstupem je vizualizace aktuálního stavu parkoviště na adrese http://parkinto.khnet.info. Na vizualizaci je vidět, která parkovací místa jsou volná/obsazená. V horní liště je odkaz do mapy, pro snadnější orientaci, o které parkoviště se jedná. Nad obrázkem parkoviště je pak čas poslední analýzy.

Jako bonus systém rozpoznává, zdali je stánek se zmrzlinou u parkoviště otevřený. To je indikováno piktogramem nad zmrzlinou v obrázku. Celý projekt běží v polo-experimentálním režimu a tak se může stát, že nebude 100% dostupný, či přesný.

Díky slabšímu výpočetnímu HW (projekt je veden nízkonákladově) trvá jedna analýza cca dvě a půl minuty. Případný nově zaparkovaný automobil se tak může projevit až po této době.

Systém zpracovává data v reálném čas. Žádná osobní data nejsou ukládána. Jediné co systém ví, je "Parkovací místo je obsazeno/volno". Do parkovacích sond a systému má přístup pouze dodavatel Smartiple, s.r.o., IČO: 06918263.

Tento projekt a tato spolupráce je nezisková a cílem není zisk nebo výdělek. Budoucím cílem je pomoci spoluobčanům na městských sídlištích s parkováním. 

 

 

 

 parkinto