NFX.cz   CZFree.net   Czela.net   KLfree.net   Echo24   České noviny   Forum24   Novinky   Seznam   Google   Živě   Ventusky   Blesky   Meteo Siki   Speedtest
Kdo jsme Kontakty Dokumenty Mapa
Čapí web   KHnet na facebooku   kutnahora.tv   mojeKH.cz   Zmizelá Kutná Hora   Lepší Místo   Denemark   SK Sršni   Ares   Root   Parkinto

  Důležité
 • Orgány Spolku
 • Chci se stát členem

 • Wikipedia KHnetu
 • Diskuzní fórum
 • Fotogalerie
 • Blog
 • sledovani.khnet.tv

 • Informace o FUP
 • Vývoj počtu členů

 • KHDOŠ
 • Antivirus Eset

 •   NOD32 licence
  Jen Intranet KHnet.info

    Hlavní menu
 • Připojovací sady
 • Podpora malých sítí

 • WEB-mail 1
 • WEB-mail 2
 • Administrace E-mailu
 • Top-Ten Internet

 • Vstup pro autory

 •   Seznam rubrik
  plus  F A Q
  plus Dění v síti
  plus Dění ve světě
  mínus Hardware
  mínus Informace
  mínus Projekty
  plus Software
  plus Spolek
  plus Technické info

    Nejčtenější články
  Plesová soutěž
  (10. 02. 2019, 1174x)

  Tombola!
  (03. 12. 2018, 932x)

  Ples 2019 - lístky v prodeji!
  (03. 01. 2019, 800x)

  5. KHnetí buřtování
  (02. 01. 2019, 682x)

  Vyhodnocení plesu 2019
  (04. 03. 2019, 377x)

  PF2019
  (23. 12. 2018, 321x)

  15. Valná hromada
  (11. 04. 2019, 115x)


    Nejkomentovanější

  Databáze je prázdná!


    Info
  (c) Team KHnet.info
  2003-2018

  Vydáno dne 08. 05. 2004 (5586 přečtení)

  Všeobecně závazná pravidla chování na naší síti. Proto čtěte, neznalost neomlouvá ... :-)

  Aktualizovanou verzi si přečtěte celou, ať něco nepřehlédnete.

  upraveno 6.5.2004, změny jsou označeny tučně, protentokráte upřesněno hlášení problémů. A také říkám všem a veřejně, že hlášení problémů a porušování pravidel není práskání a bonzování, takže se toho nebojte.
  upraveno 8.5.2004, zpřesněno hlášení po jabberu
  upraveno 10.9.2004

  0) s datem vzniku občanského sdružení tento dokument pozbývá smyslu. Plně ho nahrazuje Provozní řád Sdružení KHnet.info.
  Ponecháváme ho tu pouze proto, že může poskytnout podrobnější vysvětlení některého z pravidel. Případně historické porovnání ...
  V případě rozporů má Provozní řád pravdu!


  Ještě před a) Upozorňujeme všechny, že kdo používá wifi technologii, musí vždy počítat s tím, že se na wifi nedá nic garantovat, tato technologie byla vyvinuta hlavně pro interní použití a že si z ní chytré hlavy udělají další levnou alternativu spojení, s tím nikdo nepočítal.
  To znamená, že všechny služby, které jsou na síti k dispozici musí být z tohoto titulu negarantovatelné a to včetně internetu (můžeme garantovat rychlost maximálně na iGw). Vše ostatní závisí POUZE NA SLUŠNOSTI UŽIVATELŮ SÍTĚ (proto také vznikají tato pravidla), a to jak v používání internetu, tak v používání sítě jako takové. Kdo nebude daná pravidla dodržovat, bude sankcionován, v lepším případě mu budou všichni nadávat, v horším bude na několik hodin odstřižen od sítě.

  a) Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních účastníků, zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto výslovně určeny ke sdílení; dále číst cizí poštu, sledovat práci na Internetu, nebo činit nebo navádět k činnosti takové, že by ta mohla porušovat soukromí ostatních a nebo by byla proti jejich vůli.

  b) Nikdo nesmí při práci v síti porušovat právo a zákony České republiky, nebo svým chováním navádět k takové činnosti. Toto se týká zejména autorského zákona a předpisů s ním souvisejících. Za koncové stanice v soukromém vlastnictví zodpovídá každý účastník sám. Za data na serverech ve veřejně přístupných složkách zodpovídá uživatel, který je tam uložil.
  Chování uživatelů nesmí porušovat všeobecně uznávané "dobré mravy".

  c) Je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým vybavením sítě, které není jeho vlastním majetkem.

  d) Každý účastník je povinen pracovat na síti a zejména na Internetu tak, aby zbytečně nezahlcoval provoz a neblokoval kapacitu ostatním. Tímto se míní stahování velkých objemů dat v kapacitně hodně vytížených časech, nebo je-li připojeno více účastníků současně. Stahování souborů s vysokým objemem dat, mezi něž patří zejména aplikace, hry, mp3 a další multimediální soubory a video, a přehrávání internetových rádií a televizí je zakázáno v době od 14.00 do 24.00 ve všední dny a od 8.00 v sobotu ráno do 24.00 v neděli večer a od 8.00 do 24.00 v den státního svátku nebo v případe vyhlášení špičky (zejména školní prázdniny a pod.) V případě soustavného porušování tohoto bodu může být členovi omezen přístup k síti nebo Internetu.
  Omezení platí i pro provoz v interní síti, v době výše uvedené špičky je povoleno stahovat po síti velké objemy dat s omezením (existuje na to software, nikdo ať netvrdí, že to nejde) na 100 kB/s (KiloBajty za sekundu). Omezení pro vnitřní síť neplatí pro podsítě na Neptunu, Masarce, Jupiteru a Maxovi - vnitřní rozvody jsou taženy ethernetem (100 Mbps), takže interní provoz mezi uživateli vnitřních metalických sítí nikoho neomezí. Pozor, toto platí pouze v rámci vnitřních sítí, tzn. opravdu pouze mezi uživateli a serverem v jednom bytovém domě.

  e) Každý musí pracovat se sítí, Internetem a e-mailem tak, aby maximálně zamezil rozšiřování počítačových virů. Zvlášť je nutné respektovat pravidla bezpečného čtení e-mailů. Výslovně zakázáno je využívání sítě pro rozesílání nevyžádané pošty - spamů.

  f) Každý je povinen pracovat na síti pod svým uživatelským jménem a nastavením počítače tak, jak mu přidělil správce jeho přípojného bodu (IP adresa, identifikace počítače atd.). Vícenásobné připojení k síti (2 a více počítačů za použití rozbočovače) je možné také jen se souhlasem správce, který přidělí nastavení počítače a odsouhlasí typ rozbočovače (nutné kvůli některým HW AP). Porušení tohoto přikázání se považuje za závažné porušení pravidel.
  Pro online komunikaci používáme IM systém Jabber, jehož server je nainstalován na počítači neptun a je dostupný pod adresou jabber.khnet.info i z vnějšího světa. Každý uživatel má po zprovoznění jeho spoje nainstalovaného klienta Jajc. Nutností je odeslání žádosti o autorizaci všem správcům a několika dalším osobám starajícím se (občas) o provoz na síti. Nemá-li správce některého uživatele v kontaktlistu, nemá možnost mu oznamovat důležité informace o síti (plánované výpadky, apod.). Velice vhodné je také vyplnění vcardu (vizitky), alespoň pravé jméno, nějaký kontakt mimo naši síť (telefon, vnější email), případně i informaci, k jakému serveru je uživatel připojen. Tento odstavec má charakter "doporučení", jeho využívání nelze vymáhat. Další informace jsou dostupné ve fóru, včetně seznamu "potřebných" osob.

  g) Každý je povinen pracovat na síti a Internetu tak, aby nepoškozoval ostatní účastníky a nikdo nesmí vyvíjet činnost, nebo navádět k činnosti takové, která by mohla být ostatním účastníkům ke škodě.

  h) Na www stránkách khnet.info, www stránkách přidělených uživatelům, na síťovém serveru a v souborech na lokálním disku uživatelem určených ke sdílení se zakazuje vystavovat, nabízet nebo jinak zpřístupňovat pornografický materiál.

  i) Správce sítě je osoba spravující hardwarové a softwarové vybavení sítě a je zodpovědný za správné fungování sítě. Síť může mít (a také má) více správců, každý spravující svůj přístupový bod (node). Každý účastník je povinen respektovat jejich pokyny (především svého nejbližšího, na kterého je fyzicky připojen). Správci sítě jsou ve stavu k 18.11.2003 tito: Monty (Neptun), Ludvik (Masarka), Franta (Jupiter, vedlejší iGW) a Djv (Otec, hlavní iGW).

  j) Všechny výše uvedené body jsou závazné pro všechny účastníky. V případech nutných pro správu sítě může správce na dobu nezbytně nutnou pracovat bez omezení těmito pravidly, nikdy však ne v rozporu s body b) a f) a vždy pod jménem správce.

  k) V případě závažného nebo soustavného porušování těchto pravidel může být členovi jeho správcem (nebo správcem příslušného iGW) omezen přístup k síti, a to jak lokální, tak k internetu.

  l) Členství v síti khnet.info nepředpokládá žádné (jinak než výslovně uvedené) práva a povinnosti uživatelů. Základním principem je "dobrovolnost".

  m) Připojení k síti khnet.info znamená poskytnutí (za jednorázový poplatek) prostředku k překlenutí "poslední míle" a zajištění přenosu dat mezi jednotlivými účastníky sítě. Nic více, nic méně.
  Všechny ostatní služby poskytují jednotliví účastníci sítě vlastním jménem a náklady.

  n) V síti si primárně všichni tykáme, pokud nějaký uživatel nebude chtít, aby mu bylo tykáno, ať to uvede do poznámky ve své vizitce na Jabberu.

  o) Data placení poplatků za Internet dle uživatelů připojených k jednotlivým serverům:

  Marx - platil Michalovi do 8. dne aktuálního měsíce.
  Masarka - platit Ludvikovi (zástupce Monty) do 8. dne aktuálního měsíce.
  Neptun - platit Montymu (zástupce Druss) do 10. dne aktuálního měsíce.
  Ostatní - platit Montymu (zástupce Druss) do 10. dne aktuálního měsíce.
  Výjimky povoleny po dohodě s výběrčími. Data jsou nastavena tak, abychom stihli vše vybrat a zaplatit fakturu za Internet.

  Jupiter - platit Frantovi vždy 14. dne aktuálního měsíce v 19.00 hod. na adrese Opletalova 176 dole u vchodu (samostatná iGw).

  p) Hlášení závad - pokud vznikne závada na síti, tzn. že něco nefunguje, uživatel nahlásí závadu na telefony administrátorů (Monty-Bobys, Ludvik, DJV, Franta - jsou uvedeny ve VCARD na Jabberu) nebo přímo Jabberem, pokud uživateli nevypadl v důsledku závady. Pokud závada nebude nahlášena, bere se, jako že nevznikla, protože vzhledem k povaze sítě nemůžeme mít 24hodinový dozor.
  Pokud budete závady hlásit Jabberem, zjistěte si, zda je admin přítomný. Pokud má status pryč, dlouho pryč nebo nevyrušovat, pravděpodobně nesedí u počítače a závadu nemůže odstranit, v takovém případě volejte nebo SMSkujte na mobil


  [Akt. známka: 2,67] 1 2 3 4 5


  Autor: Ludvík |Komentáře: 22 | Přidat komentář |Informační e-mail Vytisknout článek

    Informace
  IP adresa:34.230.84.215
  Datum:26. 04. 2019
  Čas:04:18
  Svátek má:Oto


    Hotline

    Komunitní Infocentrum
  17. Listopadu 182, KH

  Otvírací doba:
  PO: 14:00-17:00
  ST: 14:00-17:00
  ČT: 14:00-18:00

    Důležitá data
  05.01.2019 - KHnetí buřtování
  18.04.2019 - Valná hromada I. zasedání
  27.04.2019 - Valná hromada II. zasedání
  10.08.2019 - KHnetí Tmelení

    Umění spojení

    Webkamery
    Vyhledávání

  Hledej
  na KHNET.info


 • Rozšířené vyhledávání


 •   Kalendář
  <<  Duben  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30      

  layout: Monty & Ludva - verze 2.0.0
  Všechny původní články na těchto a příbuzných (wiki, blog) stránkách (tj. pocházející vlastnoručně od členů KHnetu) je možno libovolně přebírat, zveřejňovat, odkazovat či citovat na webových stránkách spřátelených sítí (sdružených v nfx.cz) s podmínkou uvedení autora či původu.