NFX.cz   CZFree.net   Czela.net   KLfree.net   Echo24   České noviny   Forum24   Novinky   Seznam   Google   Živě   Ventusky   Blesky   Meteo Siki   Speedtest
Kdo jsme Kontakty Dokumenty Mapa
Čapí web   KHnet na facebooku   kutnahora.tv   mojeKH.cz   Zmizelá Kutná Hora   Lepší Místo   Denemark   SK Sršni   Ares   Root   Parkinto

  Důležité
 • Orgány Spolku
 • Chci se stát členem

 • Wikipedia KHnetu
 • Diskuzní fórum
 • Fotogalerie
 • sledovani.khnet.tv

 • Informace o FUP
 • Vývoj počtu členů

 • KHDOŠ
 • Antivirus Eset

 •   NOD32 licence
  Jen Intranet KHnet.info

    Hlavní menu
 • Připojovací sady
 • Podpora malých sítí

 • WEB-mail 1
 • WEB-mail 2
 • Administrace E-mailu

 • Vstup pro autory

 •   Seznam rubrik
  plus  F A Q
  plus Dění v síti
  plus Dění ve světě
  mínus Hardware
  mínus Informace
  mínus Projekty
  plus Software
  plus Spolek
  plus Technické info

    Nejčtenější články
  9. KHnetí buřtování
  (03. 01. 2024, 1580x)

  8. Ples neziskových organizací a Tombola!
  (10. 01. 2024, 1415x)

  PF2024
  (31. 12. 2023, 997x)

  6. Sklenářův den - pozvánka
  (07. 06. 2024, 369x)

  18. Valná hromada
  (19. 06. 2024, 37x)


    Info
  (c) Team KHnet.info
  2003-2020

  Vydáno dne 21. 07. 2007 (8107 přečtení)

  Rada občanského sdružení,

  Sdružení KHnet.info
  se sídlem Jana Palacha 143, Kutná Hora, PSČ 28401

  svolává v souladu se stanovami sdružení

  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU v náhradním termínu
  na 21. července 2007 od 20:00 hodin

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2006, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.
  4. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2006
  5. Plány rozvoje na rok 2007 a další
  6. Volba 3 členů Rady
  7. Volba nové Kontrolní komise
  8. Schválení roční účetní uzávěrky
  9. Změny Stanov
  10. Hlasování o návrzích členů
  11. papáníčko, bumbáníčko, volná zábava

  Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 19:30 do 20:00. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně notářsky ověřenou plnou mocí.

  Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.
  Místo k sezení mají pouze členové, kteří se zaregistrovali předem (do 8.7.2007). Ostatní si sednou pouze v případě, že budou mít štěstí ...

  POZOR
  Místo konání: restaurace Laguna. Je to hospůdka na plaveckém stadionu.
  Návrhy v bodu 10.:
  1. Navrhuji, jako jeden z bodů, začlenit hlasování o výletu (placený z peněz o.s. KHnet) do Zoo v Praze (za gorilama) pro účastníky Valné Hromady (řádně přihlášené ve stanoveném termínu).
  2. Navrhuji aby KHnet.info o.s. adoptovalo "na dálku" nějaké dítě z Keňi či Guinei. Prostě pomoci určitému človíčkovi získat alespoň základní vzdělání. Adopce by proběhla prostřednictvím Humanistického Hnutí (humanistinarovinu či novyhumanismus). Roční podpora je 6000,- (Guinea) či 7200,- (Keňa). Také je možnost adopcenadalku


  Návrh v bodu 9 - změna stanov Sdružení (navrhuje Monty&Ludva):
  Hlasovat se může buď po bodech, nebo komplet, vše záleží na VH.

  -----
  Bod čl.I.,odst.1 stanov původní znění: Občanské sdružení s názvem Sdružení KHnet.info (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob
  Bod čl.I.,odst.1 stanov nové znění: Občanské sdružení s názvem KHnet.info, o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob
  -----
  Bod čl.II.,odst.1,písm.j. stanov - přidaný bod: Podpora humanitárních, ekologických a sportovních projektů a akcí
  -----
  Bod čl.III.,odst.2 stanov původní znění: Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
  Bod čl.III.,odst.2 stanov nové znění: Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů a uhrazením závazků dle čl.VII.,odst.1.,písm.a.,bod II.
  -----
  Bod čl.III.,odst.4 stanov původní znění: O vzniku členství rozhoduje Rada. Pri rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení.
  Bod čl.III.,odst.4 stanov nové znění: O vzniku členství rozhoduje Rada Sdružení (dále jen Rada). Pri rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu Sdružení.
  -----
  Bod čl.III.,odst.5 stanov původní znění: Člen sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit měsíční členské poplatky a nemá právo ani možnost využívat produkty sdružení. Pokud se pozastaví členství řádného člena, je automaticky pozastaveno členství jeho přidružených členů.
  Bod čl.III.,odst.5 stanov nové znění: Zrušen
  -----
  Bod čl.IV.,odst.2,písm.b. stanov původní znění: Platit ve stanovených lhůtách členské poplatky.
  Bod čl.IV.,odst.2,písm.b. stanov nové znění: Platit ve stanovených lhůtách členské poplatky a příspěvky.
  -----
  Bod čl.V.,odst.1,písm.c. stanov původní znění: První Valná hromada bude svolána do 60 dnů od data registrace sdružení.
  Bod čl.V.,odst.1,písm.c. stanov nové znění: Zrušen
  -----
  Bod čl.V.,odst.1,písm.h. stanov původní znění: Na Valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
  Bod čl.V.,odst.1,písm.h. stanov nové znění: Na Valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání bude vyhotoven zápis, který podepíše zvolený ověřovatel a předseda Sdružení.
  -----
  Bod čl.V.,odst.1,písm.j. bod II. stanov původní znění: V případě zániku Sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.
  Bod čl.V.,odst.1,písm.h.,bod II. stanov nové znění: V případě zániku Sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem. Přednostně budou vyřizovány závazky Sdružení ke svým členům.
  -----
  Bod čl.V.,odst.2,písm.e. stanov původní znění: Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.
  Bod čl.V.,odst.2,písm.e. stanov nové znění: Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů, nevyžaduje-li rozhodnutí jednoznačný souhlas.
  -----
  Bod čl.V.,odst.2,písm.d. stanov původní znění: Zasedání rady svolává předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání může být provedeno elektronickou formou.
  Bod čl.V.,odst.2,písm.d. stanov nové znění: Rada zasedá dle potřeby, zpravidla elektronickou formou.
  -----
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a. stanov původní znění: členské poplatky
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a. stanov nové znění: členské poplatky a příspěvky.
  -----
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod I. stanov původní znění: Pravidelný členský měsíční poplatek za využívání technických prostředků sdružení.
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod I. stanov nové znění: Pravidelný členský měsíční příspěvek za využívání technických prostředků Sdružení.
  -----
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod III. stanov původní znění: Roční členský poplatek na režijní náklady sdružení související s propagací sdružení a propagaci jeho činnosti v ostatních institucích, médiích, odborném a veřejně dostupném tisku aj., za zapsání do seznamu členů, za vystavení listiny potvrzující skutečnosti zapsané v seznamu atd. V případě ukončení členství ve sdružení z vlastní vůle člena, je poměrná část tohoto poplatku vratná. Počítají se pouze celé měsíce zbývající do konce roku.
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod III. stanov nové znění: Roční členský příspěvek na režijní náklady Sdružení související s propagací Sdružení a propagaci jeho činnosti v ostatních institucích, médiích, odborném a veřejně dostupném tisku aj., za zapsání do seznamu členů, za vystavení listiny potvrzující skutečnosti zapsané v seznamu atd. V případě ukončení členství ve Sdružení z vlastní vůle člena, je poměrná část tohoto příspěvku vratná. Počítají se pouze celé měsíce zbývající do konce roku.
  -----
  Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod IV. stanov - přidaný bod: Mimořádné členské příspěvky
  -----
  Bod čl.VIII.,odst.1 stanov původní znění: Pro svou činnost vydá Rada sdružení minimálně tyto interní řády a to ve lhůtě maximálně 60 dnů ode dne registrace sdružení:
  Bod čl.VIII.,odst.1 stanov nové znění: Pro svou činnost vydává Rada tyto interní řády:
  -----
  Bod čl.VIII.,odst.3. stanov původní znění: První radou sdružení a členy sdružení jsou členové přípravného výboru.
  Bod čl.VIII.,odst.3. stanov nové znění: Zrušen.
  -----
  Další změnou je sjednocení písmen na začátku slov Rada a Sdružení v celém dokumentu.


  Související články:
  18. Valná hromada (19.06.2024)
  Zrušení naplánovaných termínů Valné hromady 2020 (13.03.2020)
  PF 2020 (31.12.2019)
  PF2019 (23.12.2018)
  PF2018 (26.12.2017)
  PF 2017 (22.12.2016)
  11. Valná hromada (05.05.2015)
  10. Valná hromada (03.07.2014)
  Apríl 2014 (01.04.2014)
  Nové Stanovy a Finanční řád (12.08.2013)
  9. Valná hromada (14.06.2013)
  Vyberte název: uzavřeno (17.05.2012)
  8. Valná hromada (02.05.2012)
  Infocentrum (01.01.2011)
  7. Valná hromada (19.03.2010)
  6. Valná hromada (15.09.2009)
  Valná hromada - shrnutí (24.07.2008)
  5. Valná hromada (30.06.2008)
  Školení - základy TCP/IP (20.01.2008)
  Valná hromada (13.07.2007)
  Vyjádření předsedy k osobě Zdeněk Horák ml. (15.11.2006)
  Okurková sezona ála KHNET (02.09.2006)
  Info a zápis z III. Valné hromady (25.06.2006)
  3. VALNÁ HROMADA - 2. zasedání (24.06.2006)
  3. VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ KHNET.INFO (06.06.2006)
  (návrh) VALNÁ HROMADA (22.05.2006)
  Soutěž (09.05.2006)
  Připravte se na změny V. - kontrola plateb (27.07.2005)
  Zápis z 2. Valné hromady - 2. schůze (19.06.2005)
  Zápis z 2. Valné hromady - 1. schůze (19.06.2005)
  2. VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ KHNET.INFO (03.06.2005)
  Zápis z jednání rady dne 24.2.2005 (25.02.2005)
  Zažádáme o grant? (01.12.2004)
  Informace o Sdružení (27.10.2004)
  Připojovací sady (24.10.2004)
  II. schůze Rady Sdružení KHnet.info (řádná) (19.10.2004)
  II. mimořádná schůze rady (11.10.2004)
  I. mimořádná schůze Rady (30.09.2004)
  I. schůze Rady Sdružení KHnet.info (řádná) (17.09.2004)
  Dokumenty Sdružení (11.09.2004)

  [Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5


  Autor: Monty |Komentáře: 2 | Přidat komentář |Informační e-mail Vytisknout článek

    Informace
  IP adresa:44.222.64.76
  Datum:23. 06. 2024
  Čas:15:35
  Svátek má:Zdeňka


    Hotline
  Hotline 09:00-20:00
  +420774767232

  Návod a tel. čísla

    Komunitní Infocentrum
  17. Listopadu 182, KH

  Otvírací doba:
  PO: 14:00-17:00
  ST: 14:00-17:00
  ČT: 14:00-18:00

    Důležitá data
  27.06.2024 - Valná hromada 2024 I. zasedání
  29.06.2024 - Valná hromada 2024 II. zasedání

    Umění spojení

    Webkamery
    Vyhledávání

  Hledej
  na KHNET.info


 • Rozšířené vyhledávání


 •   Kalendář
  <<  Červen  >>
  PoÚtStČtSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  layout: Monty & Ludva - verze 2.0.0
  Všechny původní články na těchto a příbuzných (wiki, blog) stránkách (tj. pocházející vlastnoručně od členů KHnetu) je možno libovolně přebírat, zveřejňovat, odkazovat či citovat na webových stránkách spřátelených sítí (sdružených v nfx.cz) s podmínkou uvedení autora či původu.